Powr鏒 do strony g堯wnej
dr Pawe Adamski

Polska Akademia Nauk w Krakowie
Pracuj  w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.
Zajmuj si ekologi populacji zwierz靖 w stanie zagro瞠nia.  Wyniki swoich bada  praktycznie wykorzystuj w ochronie motyli - od 1994 uczestnicz w programie odtwarzania gin鉍ej populacji niepylaka apollo na terenie Pienin.
Zajmuj si tak瞠 relacjami pomi璠zy turystyk a ochron przyrody, w czym pomaga mi wsp馧praca z Akademi Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Od lat staram si te popularyzowa wiedz ekologiczn mi璠zy innymi przez udzia w audycjach radiowych czy przygotowywanie scenariuszy przedstawie ekologiczncych