CELE I ZASADY DZIAxNIA
Fundacji
Ma這polski Uniwersytet dla Dzieci
5

Celami Fundacji jest dzia豉lno嗆 spo貫cznie u篡teczna na rzecz og馧u spo貫czno軼i w zakresie:

a) Popularyzowania nauki i edukacji. Rozwijania zainteresowania nauk  jako obszaru atrakcyjnych poszukiwa
i prze篡.

b)Podnoszenia poziomu wykszta販enia dzieci i m這dzie篡, zw豉szcza z obszar闚 wiejskich,  miejsko-wiejskich i ma造ch miast. Tworzenia i wyr闚nywania szans edukacyjnych, mo磧iwo軼i rozwoju i samorealizacji.

c) Zwi瘯szenia znaczenia roli nauki i edukacji w 鈍iadomo軼i mieszka
c闚 obszar闚 wiejskich, miejsko-wiejskich i ma造ch miast, jako czynnika rozwoju spo貫czestwa i wzrostu jako軼i 篡cia, oraz ukazania i promowania korzy軼i p造n帷ych z wiedzy i edukacji.

d) Popularyzowania idei kszta販enia przez ca貫 篡cie.

6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) Organizowanie wyk豉d闚, zaj耩, warsztat闚, przedsi瞝zi耩 i akcji edukacyjnych, popularyzuj帷ych nauk , poszerzaj帷ych i promuj帷ych wiedz oraz wzmacniaj帷ych znaczenie edukacji.

b Umo磧iwianie sta貫go kontaktu dzieciom i m這dzie篡 z obszar闚 i  鈔odowisk oddalonych od o鈔odk闚 akademickich, z autorytetami naukowymi, oraz z najlepszymi uczelniami wy窺zymi.

c) Wsp馧prac z uczelniami wy窺zymi, autorytetami naukowymi oraz organizacjami zorientowanymi na wiedz, rozw鎩 i kreacj, zar闚no z kraju jak i z zagranicy, w obszarze upowszechniania 鈍iatowych osi庵ni耩 nauki i techniki, wyja郾iania natury otaczaj帷ych nas zjawisk i proces闚 przy pomocy naukowych narz璠zi i popularyzowania idei nauki jako warto軼i.

d) Wspieranie, pobudzanie i promowanie ch璚i do nauki. Tworzenie program闚 stypendialnych oraz udzia w tych programach dla uczni闚 szczeg鏊nie uzdolnionych (zw豉szcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych).

e) Tworzenie, promowanie i udzia w dzia豉niach na rzecz r闚nego i szerokiego dost瘼u do wysokiej jako軼i us逝g edukacyjnych dla dzieci i m這dzie篡, niezale積ie od ich miejsca zamieszkania, statusu spo貫cznego czy stopnia niepe軟osprawno軼i.

f) Tworzenie wspieranie i udzia  w lokalnych inicjatywach ukierunkowanych na rozw鎩  edukacji i podnoszenie poziomu wykszta販enia mieszka
c闚 obszar闚 wiejskich miejsko-wiejskich i ma造ch miast.

g) Tworzenie, wspieranie i udzia  w dzia豉niach popularyzuj帷ych nauk, promuj帷ych wiedz oraz  maj帷ych na celu rozbudzenie ciekawo軼i dzieci i m這dzie篡, oraz rozw鎩 ich potencja逝 intelektualnego.

h) Wsp馧prac z instytucjami samorz康owymi, spo貫cznymi, zawodowymi i stowarzyszeniami naukowymi zwi您anymi z nauk i o鈍iat zar闚no w kraju jak i za granic.

i) Dzia豉nie na rzecz odtworzenia 'etosu inteligenckiego' poprzez propagowanie kultu wiedzy i wykszta販enia, powa積ych zainteresowa
, poczucia solidarno軼i z innymi lud幟i oraz wspieranie ch璚i podejmowania odpowiedzialno軼i za los spo貫czno軼i. 

Wyci庵 ze statutu fundacji
Powr鏒 do strony g堯wnej