Powrót do strony głównej
20 czerwca 2009 roku
dr inż. Jan Urban

geolog w Instytucie Ochrony Przyrody
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Skąd się biorą kamienie?
Co to są skały?
Jak powstaje glina?
Jak można się dowiedzieć z kamieni o historii ziemi?
Z czego składają się kryształy?
Dlaczego diamenty się nie rozpadają a w kwasach się nie rozpuszczają?
Czy złoto to skała?