Powrót do strony głównej
Materiały archiwalne
semestru zimowego 2008/09
ARCHIWALIA
Jak wyglądał świat mamutów?
dr hab. Piotr Wojtal
paleontolog i zooarcheolog
z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
7 lutego 2009 roku
POSŁUCHAJ
7 marca 2009 roku
dr Teresa Sikora
adiunkt w Instytucie Psychologii
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Skąd się biorą sny?
POSŁUCHAJ
Jak powstaje energia jądrowa?
dr hab. Paweł Moskal
Profesor Fizyki
na Uniwersytecie Jagiello
ńskim w Krakowie
21 marca 2009 roku
POSŁUCHAJ
doc. dr hab. Robert  Gwiazda
Instytut Ochrony Przyrody
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
członek Rady Naukowej
Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci
4 kwietnia 2009 roku
Dlaczego ptaki mogą latać?
Zdjęcia: Jacek Gniewek
POSŁUCHAJ
25 kwietnia 2009 roku
dr Artur Widawski
klimatolog na Wydziale Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Baryczne przepychanki w atmosferze, czyli....dlaczego wieje wiatr?
POSŁUCHAJ
14 maja 2009 roku
POSŁUCHAJ
prof. dr hab. Leszek  Bacerowicz
były wicepremier, minister finansów,
Prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor SGH Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bajka o dobrym i złym pieniądzu
23 maja 2009 roku
dr Marcin Chorązki
historyk w Instytucie Pamięci Narodowej,
Oddział w Krakowie
Czym był komunizm?
6 czerwca 2009 roku
dr Antoni Amirowicz

biolog z Instytutu Ochrony Przyrody
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Co naukowiec robi w rzece,
czyli życie wód płynących.
POSŁUCHAJ
POSŁUCHAJ
20 czerwca 2009 roku
dr inż. Jan Urban
geolog  z Instytutu Ochrony Przyrody
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Skąd się biorą kamienie?
POSŁUCHAJ
POSŁUCHAJ