3. Kto może zostać studentem?
Studentem może zostać każde dziecko między 6 -12 rokiem życia, którego rodzice wypełnią formularz, zapiszą  go na uniwersytet i dostaną informację o przyjęciu.
5. Czy rodzice będą mogli uczestniczyć w wykładach?
Niestety, jest to uniwersytet dla dzieci, więc dorośli nie będą mogli być na wykładzie. Wykład będzie trwał około godziny. W tym czasie rodzice czekając, mogą odpocząć w kawiarni, iść na zakupy albo poczekać w holu. Podczas wykładu studenci będą pod opieką wolontariuszy uniwersyteckich.
6. Czy trzeba będzie płacić za wykłady?
Tak, opłatę wnosi się przelewem w wysokości  180 zł za semestr. Środki te w całości są przeznaczane na częściowe pokrycie kosztów wykładu np. na wynajem sali czy honoraria autorskie wykładowców.
9. Kto przygotowuje program studiów?
Tematy wykładów oraz sami wykładowcy są starannie wybrani przez członków Rady Naukowej Uniwersytetu. Rada Naukowa to grono pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskiej Akademii Nauk.
10. Czy to jest "prawdziwy" uniwersytet?
Tak - ponieważ jego celem jest kształcenie. Nie - ponieważ nie będzie egzaminów ani kolokwiów. Tak - gdyż studenci muszą się zapisać na listę studentów, dostaną indeksy, do których będą zbierać zaliczenia.  Nie  - gdyż studenci są dużo młodsi niż  na prawdziwych uniwersytetach. Na pewno będzie to fascynująca i wciągająca przygoda, ponieważ na Małopolskim Uniwersytecie dla Dzieci najważniejsze są: zapał w dążeniu do zrozumienia świata, zamiłowanie do zadawania pytań i wspólna dobra zabawa.
11. Co trzeba przynieść na wykład?
Na pewno nie będą potrzebne zeszyty ani długopisy. Aby móc wziąć udział w wykładzie, trzeba mieć ze sobą swój indeks.
12. Czy będą jakieś dyplomy?
Tak, za zaliczenie 16 wykładów student otrzyma dyplom uczestnictwa; za zaliczenie 48 wykładów  - dyplom ukończenia studiów na Małopolskim Uniwersytecie dla Dzieci. Ale najważniejszą nagrodą będzie   radość ze wspólnie przeżytej przygody
z nauką.
13. O czym będą wykłady?
Oto tytuły niektórych wykładów jakie odbyły się na pierwszym Uniwersytecie Dziecięcym w Tybindze. Dlaczego wyginęły dinozaury? Dlaczego wulkany zieją ogniem? Dlaczego jedni są biedni, a inni bogaci? Natomiast na Uniwersytecie Dziecięcym
w Wiedniu można było się dowiedzieć: Kto wymyślił granice? Czy sło
ńce będzie zawsze świecić? Czy czarownice naprawdę istniały? Jak żyło się dzieciom w starożytnym Rzymie?
Na Małopolskim Uniwersytecie dla Dzieci będzie podobnie: każdy wykład będzie odpowiedzią na jedno z ważnych pyta
ń, zadanych przez dzieci, na które tylko prawdziwi profesorowie znają odpowiedź, a szczegóły dotyczące tematów wykładów oraz prowadzącego, będzie można znaleźć na stronie  Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci w zakładce Aktualne informacje.
Na wykłady zapraszamy w soboty przed południem, średnio dwa razy w miesiącu. Od października 2012 wykłady odbędą się w sali wykładowej Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie, ul. Focha 3.
2. Jak często i gdzie będą się odbywać wykłady?
4. Skąd dowiem się, że zostałem studentem?
Po wysłaniu do nas formularza zgłoszenia studenta, na adres maila podany w zgłoszeniu, zostanie wysłany e-mail potwierdzający wpis
na listę studentów, wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi.
1. Czym jest Małopolski Uniwersytet dla Dzieci?
Małopolski Uniwersytet dla Dzieci to przedsięwzięcie edukacyjne, oferujące dzieciom w wieku 6 -12, lat atrakcyjny program kształcenia, popularyzujący naukę oraz poszerzający wiedzę w sposób niekonwencjonalny, by lepiej zrozumieć otaczający nas świat. Jest to wspólna inicjatywa Fundacji  Małopolski Uniwersytet dla Dzieci oraz pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
i Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie, której celem jest wyposażenie młodych ludzi
w potrzebne im narzędzia do wciąż wzrastających wymagań przyszłości.
Powrót do strony głównej
7. Dlaczego odpłatność wynosi 180 zł za semestr?
Każdy z działających w Polsce uniwersytetów dziecięcych jest odrębnym projektem różnych instytucji. Każda z tych instytucji sama ustala zasady uczestnictwa i szuka sponsorów swojego przedsięwzięcia. Organizatorem Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci jest fundacja, która jest pozarządową organizacją non-profit, jej dochody w całości są przeznaczane na  cele statutowe. W najbliższej przyszłości będziemy aplikować o wsparcie z funduszy unijnych. Prowadzimy również rozmowy o wsparcie finansowe innych firm i instytucji z naszego regionu. W chwili obecnej jednak projekt będzie w części realizowany z Państwa wpłat  na rzecz fundacji.
14. Czy w programie oprócz wykładów przewidziane
       są jakieś warsztaty i ćwiczenia?
W programie studiów na Małopolskim Uniwersytecie dla Dzieci nie mamy zaplanowanych warsztatów ani ćwiczeń dla naszych studentów. Nie mniej jednak po wykładzie lub często w trakcie organizowane są zajęcia mające charakter ćwiczeń - wykładowcy przygotowują pokazy dla studentów, przywożą eksponaty, sprzęt labratoryjny, instrumenty pomiarowe.
8. Czy to jest uniwersytet tylko dla dzieci z Małopolski?
Nie, zdecydowanie nie.
Małopolski Uniwersytet dla Dzieci jest otwarty dla wszystkich dzieci niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Student musi jedynie spełniać warunki podane w odpowiedzi na pytanie 3.
15. Dlaczego wykłady będą odbywać się w Chrzanowie ?
Wykłady będą miały miejsce tam gdzie będzie najwygodniej dla naszych studentów, ich rodziców oraz dla samych wykładowców. Sala powinna być blisko miejsca zamieszkania większości studentów, z dogodnym dojazdem, parkingiem i wygodnym zapleczem dla rodziców, tak aby mogli w przyjemny sposób spędzić czas czekając. Sala powinna także  mieć nowoczesne zaplecze techniczne audiowizualne, odpowiadające wymogom wykładów multimedialnych.
Sala wykładowa Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie jest profesjonalną i najnowocześniejszą salą wykładową w powiecie. Bardzo jesteśmy wdzięczni gospodarzom powiatu chrzanowskiego za możliwość organizowania wykładów w tak wspaniale wyposażonym obiekcie i dumni, że możemy tam właśnie zaprosić naszych studentów.