22 maja 2010 roku
dr inż. arch. Krzysztof Leśnodorski
prof. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Jak mieszkamy,
czyli opowieści o architekturze
Czy da się zrobić dom z trawy?
Jak Pan obliczył jaką grubość miałaby zgnieciona wieża Eiffel'a?
Jaki projekt uważa Pan za swój najlepszy i...
Czy budynek może mieć wysokość
powyżej 1 km?
Co to jest architektura?
Powrót do strony głównej
...czy można wybudować cały dom ze szkła?