23 października 2010
doc. dr hab. Elżbieta Wilk - Woźniak
Polska Akademia Nauk w Krakowie

Co to jest fykologia?
Jak glony się rozmnażają?
Jakie gatunki glonów mogą być niebezpieczna dla człowieka?
Czy są takie gatunki glonów, które się nie poruszają?
Co to jest fitobentos?
Czy algologia i fykologia to  to samo?
Powrót do strony głównej
Czy w Małopolsce są takie gatunki glonów, które nas zabijają?
Czy glony mozna spotkać w mieście?