8 stycznia 2011
dr inż. Ireneusz Suliga
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Jak tropić ślady dawnego hutnictwa?
Ile jest w Polsce jest kopalń żelaza?
Czy znajdowano jeszcze starsze piecowiska, niż te o których Pan opowiadał?
Czy podczas swoich badań odkrył Pan jakieś znalezisko?
Czym studenci MUdD różnią się od studentów AGH?
Powrót do strony głównej
Ile jest hut na terenie Polski?