KONTAKT:
Powrót do strony głównej
Koordynator projektu: mgr Jolanta Różowska jolanta.rozowska@gmail.com
Dziekanat Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci
uniwersytetdladzieci@gmail.com
FUNDACJA
MAŁOPOLSKI UNIWERSYTET dla DZIECI:
Siedziba:
ul. św. Stanisława 32, 32-540 Trzebinia
Nr KRS:
0000308161
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście
XII Wydział Gospodarczy
Organ prowadzący
rejestr:
NIP:
628-21-905-74
REGON:
120716949
Numer rachunku bankowego:
89 1910 1048 2105 0081 0423 0001
DB PBC S.A. O/Trzebinia ul. Kościuszki 39
RADA NAUKOWA:
dr hab. Maria Niklińska
prof. dr hab. Ryszard Laskowski
dr hab. Robert Gwiazda, prof. IOP PAN
dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI